0906.800.096 Phòng tuyển sinh

Khóa học nổi bật


Chuyên viên phát triển phần mềm NIIT

Chương trình chú trọng vào việc trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng những ứng dụng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phân tán trên nền công nghệ .NET và J2EE. Đồng thời, bạn sẽ dễ dàng ứng dụng các kiến thức về công nghệ vào thực tế thông qua nhiều dự án được thực hiện và đánh giá xuyên suốt quá trình học. Cùng với phương pháp đào tạo LACC độc quyền, chương trình sẽ là con đường vững vàng nhất để bạn bước vào ngành công nghiệp phát triển phần mềm.


Chuyên viên quản trị mạng và hệ thống thông tin NIIT

Xu thế phát triển của ngành CNTT theo hướng virtualization và remoting đã dẫn đến sự thay đổi trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhân sự CNTT và hạ tầng CNTT của doanh nghiệp. Chương trình Network Engineering v3.0 tích hợp hàng loạt các công nghệ mới nhất, đồng thời cung cấp những kỹ năng đang được săn đón nhất hiện nay cùng với việc định hướng nghề nghiệp ngay từ học kỳ đầu tiên. Tất cả nhằm tạo một nền tảng vững chắc cho bạn bước vào các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT...


Xây dựng và phát triển website thương mại

Khóa học sẽ giúp bạn thiết kế và phát triển một website cho một doanh nghiệp nhỏ và vừa, website bán hàng/thương mại bằng các kỹ thuật thiết kế trang web, lập trình web động bằng ngôn ngữ PHPcó kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Ngoài ra, người học có thể thực hiện các công việc quản trị website như: cấu hình site, hosting site, upload file, quản trị MySQL database và sử dụng các framework như Joomla, Zend, WordPress vào các dự án lớn và phức tạp.


Chuyên viên Quản trị Nhân sự Chuyên nghiệp

Khóa học Chuyên viên nhân sự chuyên nghiệp cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để xây dựng và ứng dụng các lĩnh vực khác nhau bao gồm việc lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, đào tạo & phát triển, tiền lương & phúc lợi để có thể đưa ra những giải pháp về nhân sự thiết thực nhất, phù hợp nhất với tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.


Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo thư ký điều hành đầu tiên tại Việt Nam, chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho học viên năng lực làm việc trong những doanh nghiệp chuyên nghiệp / đa quốc gia, giúp gia tăng chất lượng và năng suất công việc hành chính – văn phòng cũng như tăng cường lợi nhuận, sự hài lòng của khách hàng và hình ảnh của Đơn vị.


Xem tất cả các khóa học

Về đầu trang