0906.800.096 Phòng tuyển sinh

Khóa học nổi bật


Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp; hướng dẫn người học thiết kế sơ đồ cơ cấu tổ chức, lập bảng hoạch định nhân sự, phân tích và giải quyết các tình huống quản lý nhân sự đơn giản trong thực tế. Người học sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về quy trình hoạt động chức năng trong công việc quản lý nhân sự như Quy trình tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển, Xây dựng hệ thống lương thưởng phúc lợi, Quan hệ lao động. Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể làm công tác liên quan đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp và học chuyên sâu từng chức năng trong hoạt động quản lý nhân sự.


Quản Trị Nhân Sự dành cho cấp Quản lý

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm giúp người học có khả năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.


Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong công tác tuyển dụng nhân sự bao gồm: Lập kế hoạch tuyển dụng, Xác định nguồn và Phương pháp tuyển dụng, Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn, Thực hành phỏng vấn tuyển dụng, Kỹ năng đánh giá và nắm bắt tâm lý ứng viên. Người học có cơ hội được đào tạo thực tế (on the job training program) thông qua 1 tháng thực tập tại doanh nghiệp.


Kỹ thuật viên cao cấp ngành Thư ký Y khoa

Chương trình đào tạo hệ KTV Cao cấp Ngành Thư ký y khoa đào tạo thư ký, nhân viên hành chính có nền tảng kiến thức, kỹ năng về quản trị hành chính văn phòng và kiến thức y khoa căn bản để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của thư ký, thư ký – trợ lý, nhân viên văn phòng tại các Bệnh viện, Phòng khám, Trung tâm y tế,…


Kỹ thuật viên cao cấp ngành Anh văn Thương mại

Chương trình đào tạo Anh Văn Thương Mại trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực thương mại, quản trị và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính.


Xem tất cả các khóa học

Về đầu trang